Szkolenie „Ochrona Radiologiczna Pacjenta” maj 2021

Firma Qualymed zaprasza na szkolenie i egzamin z zakresu „OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA”

 
Szkolenie odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020r.-Dz. U. z 2020r. poz. 390 z późn. zm. poz. 2044
na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623)
 
Dla specjalności:
LR – lekarze radiolodzy;
LRZ – lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej lub nadzorujący wykonywanie takich procedur;
LST – lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujący wykonywanie takich procedur,
FT – fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz  inny personel medyczny wykonujący procedury radiologiczne:FT-1 rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej,
 
Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie online w maju.
Zakończeniem szkolenia będzie egzamin, który odbędzie się 27 maja br.
W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej, przebieg egzaminu będzie miał formę stacjonarną (Miejsce: Hotel Villa Riviera*** Rzeszów, Al. Sikorskiego 118) albo online.
Ważne!!!! Kliknij na informacje dotyczące ewentualnego przebiegu egzaminu w formie online według zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego (wymagania sprzętowe, sposób rejestracji egzaminu, itp.) rozporządzenie, pismo GIS.
Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu wypełniając formularz online, który jest również wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu – bardzo prosimy
o szczegółowe zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przebiegu szkolenia oraz opcji egzaminu – informacje.
Oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Przesłanie formularza zgłoszeniowego potwierdza zapoznanie i akceptację warunków podanych przez Organizatora.
 
Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji ze szkolenia z przyczyn od niego niezależnych oraz do zmiany terminu egzaminu, po przekazaniu informacji uczestnikom z potwierdzonym udziałem.
 Ilość miejsc ograniczona.
 Potwierdzenie udziału dokonuje Organizator.
 Ostateczna forma przeprowadzenia egzaminu podana zostanie do wiadomości uczestników w zależności od warunków epidemicznych.
 W sprawie informacji dotyczących szkolenia prosimy o przesłanie zapytanie na email: biuro@qualymed.pl albo kontakt pod telefonem 789 282 822.