Metody badawcze

Akredytowane metody badawcze:
Procedura Badawcza PB/Q-06 edycja 2 z dnia 20.07.2016r. Radiografia ogólna analogowa.
Procedura Badawcza PB/Q-07 edycja 2 z dnia 20.07.2016r. Radiografia ogólna cyfrowa.
Procedura Badawcza PB/Q-08 edycja 1 z dnia 20.05.2015r. Fluoroskopia i angiografia.
Procedura Badawcza PB/Q-09 edycja 2 z dnia 20.07.2016r. Tomografia konwencjonalna.
Procedura Badawcza PB/Q-10 edycja 2 z dnia 20.07.2016r. Tomografia komputerowa.
Procedura Badawcza PB/Q-11 edycja 2 z dnia 20.07.2016r. Stomatologiczna tomografia komputerowa wiązki stożkowej.
Procedura Badawcza PB/Q-12 edycja 1 z dnia 20.05.2015r. Mammografia analogowa.
Procedura Badawcza PB/Q-13 edycja 1 z dnia 20.05.2015r. Mammografia cyfrowa.
Procedura Badawcza PB/Q-14 edycja 2 z dnia 20.07.2016r. Stomatologia.
Procedura Badawcza PB/Q-15 edycja 1 z dnia 20.05.2015r. Monitory stosowane do prezentacji obrazów medycznych.