Szkolenie „OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA” październik 2021

Firma Qualymed zaprasza na szkolenie i egzamin z zakresu „OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA”

Szkolenie odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020r.-Dz. U. z 2020r. poz. 390 z późn. zm. poz. 2044

na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623)

Dla specjalności:

LR – lekarze radiolodzy;

LRZ – lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej lub nadzorujący wykonywanie takich procedur;

LST – lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujący wykonywanie takich procedur,

FT – fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel medyczny wykonujący procedury radiologiczne:FT-1 rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej,

Zakończeniem szkolenia będzie egzamin, który odbędzie się 22 października br. (przebieg egzaminu będzie miał formę stacjonarną)

Miejsce: Hotel Villa Riviera*** Rzeszów, Al. Sikorskiego 118.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu wypełniając formularz online, który jest również wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu – bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przebiegu szkolenia – Informacja o szkoleniu. 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego potwierdza zapoznanie i akceptację warunków podanych przez Organizatora, w tym upoważnienie do wystawienia faktur VAT bez podpisu nabywcy.

Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji ze szkolenia z przyczyn od niego niezależnych oraz do zmiany terminu egzaminu, po przekazaniu informacji uczestnikom z potwierdzonym udziałem.

Ilość miejsc ograniczona.

Potwierdzenie udziału dokonuje Organizator.

W sprawie informacji dotyczących szkolenia prosimy o przesłanie zapytanie na email: biuro@qualymed.pl albo kontakt pod telefonem 789 282 822.