Projekty osłon stałych

Nasza Firma opracowuje Projekty w oparciu o:
  • Ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (aktualne wydanie),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021r. w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania
    jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące (Dz. U. z 2021 r. poz. 1657),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami
    radiologicznymi (Dz. U. z 2006r. Nr 180 poz. 1325),
  • PN-86/J-80001 Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma: „Obliczanie osłon stałych” wydanie Alfa 1986r.