Testy podstawowe

Wykonujemy testy podstawowe dla wszystkich typów aparatów rtg, zgodnie z aktualnym stanem prawny. Zapewniamy także pomoc w zakupie odpowiednich fantomów i urządzeń pomiarowych. Organizujemy szkolenia i konsultacje z wykonywania testów podstawowych.
Szkolenia są organizowane indywidualnie w Państwa pracowni rtg z wykorzystaniem aparatów rtg i jeśli to możliwe fantomów będących na wyposażeniu jednostki.
Zapewniamy wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe wraz kartami pomiarowymi, gotowymi do zapisywania wyników testów.
Nasza Firma uzyskała rekomendację Polskiego Towarzystwa Inżynierii Klinicznej na przeprowadzanie takich szkoleń, co potwierdzane jest odpowiednimi certyfikatami uzyskiwanymi przez Uczestników.