Testy podstawowe

Wykonujemy testy podstawowe dla wszystkich typów aparatów rtg, zgodnie z aktualnym stanem prawny. Zapewniamy także pomoc w zakupie odpowiednich fantomów i urządzeń pomiarowych. Organizujemy szkolenia i konsultacje z wykonywania testów podstawowych.
Szkolenia są organizowane indywidualnie w Państwa pracowni rtg z wykorzystaniem aparatów rtg i jeśli to możliwe fantomów będących na wyposażeniu jednostki.
Zapewniamy wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe wraz kartami pomiarowymi, gotowymi do zapisywania wyników testów.