Szkolenie „Ochrona Radiologiczna Pacjenta” 9 październik 2020r.

W dniu 9 października 2020r. Firma Qualymed organizuje kurs i egzamin po zakończeniu szkolenia: "OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA" dla specjalności: lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujący wykonywanie takich procedur LST; lekarze radiolodzy (LR); lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej lub nadzorujący wykonywanie takich procedur (LRZ); lekarze wykonujący inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego lub nadzorujący wykonywanie takich procedur (LIX); fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel medyczny wykonujący procedury radiologiczne z zakresu rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej (FT-1). Zgodnie z art. 33n. Ustawy Prawo Atomowe istnieje obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji przez osoby wykonujące badania, zbiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego: „Osoba wykonująca badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoba nadzorująca ich...

Czytaj więcej ›