Testy akceptacyjne

Wszystkie nowo instalowane urządzenia radiologiczne (wraz z wyposażeniem dodatkowym) oraz takie, które zostały poddane istotnej naprawie wg wymagań przepisów, podlegają (wymagają) testom akceptacyjnym (odbiorczym).
Laboratorium QualyMed od wielu lat wykonuje testy dla Klientów współpracujących z wieloma firmami instalującym aparaty rtg, spełniając wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. Wykonujemy testy akceptacyjne zgodnie z aktualnymi przepisami i zapewniamy, aby urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane, wykalibrowane co zapewnia wieloletnią, prawidłową eksploatacje.
Zawsze pozostajemy bezstronni, gwarantując profesjonalne i rzetelne wykonanie testów.