Szkolenia/Konferencje

Od kilku lat nasza Firma prowadzi działalność polegającą na organizacji szkoleń/konferencji oraz prowadzeniu odczytów i wykładów, a także publikowaniu własnych wystąpień, np.:
a) wygłaszanie referatów w czasie Podkarpackich Spotkań Radiologicznego Stowarzyszenia Elektroradiologii,
b) wygłaszanie referatów ramach Ogólnopolskich konferencji PJOMED,
c) zorganizowanie (kolejnej, już IV – tej) Konferencji z zakresu detekcji promieniowania jonizującego oraz kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, radioterapii i medycynie nuklearnej – Klimkówka 2019.
Firma Qualymed po spełnieniu wszystkich wymagań przepisów prawnych została wpisana przez Głównego Inspektora Sanitarnego do rejestru jednostek szkolących inspektorów ochrony radiologicznej (typu R, S) oraz w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta w trybie stacjonarnym i na odległość (online)
 
 

REGULAMIN SZKOLEŃ

 

Aktualne szkolenia i konferencje.