Monitory medyczne

Aktualne wymogi prawne wyprowadziły konieczność wykonywania testów specjalistyczny monitorów diagnostycznych służących do opisu i przeglądu medycznych obrazów. Zwolnione z obowiązku testowania są jedynie obrazy otrzymane z aparatu wewnątrzustnego.
Dla obrazów opisywanych w przypadku mammografii lub radiografii ogólnodiagnostycznej nie jest to sytuacja nowa i w większości przypadku testy tych monitorów są pozytywne.
Inaczej sytuacja wygląda dla monitorów stosowanych w stomatologii dla aparatów pantomograficznych i CBCT. Zwykle dla tych monitorów wyniki testów nie są pozytywne, a zakup monitora medycznego to jest wydatek kilku tysięcy.
Posiadamy w swojej ofercie monitory firmy NEC, które po odpowiedniej kalibracji spełniają wymogi prawne i wyniki testów specjalistycznych są pozytywne.
Proponujemy zakup monitora w bardzo korzystnej cenie (nowego lub używanego) wraz z usługą kalibracji i testów specjalistycznych.