Dokumentacja systemowa

Opracowanie i wdrożenie dokumentacji SZJ zawierającej opis odpowiedzialności, zależności oraz wszelkich prowadzonych w Pracowni RTG działań (nadzoru nad dokumentacją, audytów, przeglądów zarządzania, działań korygujących, itd.) jest obowiązkiem kierownika jednostki organizacyjnej.
Jeśli nie chcesz sam opracowywać szerokiej dokumentacji, nasza Firma przygotuje ją dla Ciebie. Napiszemy dla Ciebie Księgę Jakości, procedury ogólne zawierające zapisy dotyczące wszelkich procesów jakie występują w Twoim gabinecie, instrukcje oraz przygotujemy wzory formularzy, które należy stosować w dalszej pracy.