Szkolenie „OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA” październik 2021

Firma Qualymed zaprasza na szkolenie i egzamin z zakresu "OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA" Szkolenie odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020r.-Dz. U. z 2020r. poz. 390 z późn. zm. poz. 2044 na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623) Dla specjalności: LR – lekarze radiolodzy; LRZ – lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej lub nadzorujący wykonywanie takich procedur; LST – lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujący wykonywanie takich procedur, FT – fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel medyczny wykonujący procedury radiologiczne:FT-1 rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej, Zakończeniem szkolenia będzie egzamin, który odbędzie się 22 października br. (przebieg egzaminu będzie miał formę...

Czytaj więcej ›