Szkolenie „Ochrona Radiologiczna Pacjenta” 31 styczeń 2020r.

W dniu 31 stycznia 2020r. firma Qualymed organizuje kurs i egzamin po zakończeniu szkolenia:
OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA
dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury z zakresu ochrony radiologicznej oraz  personelu obsługującego aparaty do densytometrii kości LST
dla lekarzy radiologów LR; lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej LRZ; fizyków medycznych, techników elektroradiologii oraz innego personelu technicznego wykonującego procedury radiologiczne FT;
Miejsce szkolenia:   Hotel Villa Riviera*** Rzeszów, Al. Sikorskiego 118
 
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SZKOLENIA DO POBRANIA W PONIŻSZYCH LINKACH:
STOMATOLOGIA:
Zaproszenie /informacje
Formularz zgłoszeniowy/wniosek (pdf)
Zgłoszenie online (zalecana forma zgłoszenia)
Oświadczenie (treść klauzuli) uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

LEKARZE RADIOLODZY;  LEKARZE WYKONUJĄCY  PROCEDURY Z ZAKRESU RADIOLOGII ZABIEGOWEJ;  FIZYCY MEDYCZNI, TECHNICY ELEKTRORADIOLOGII; INNY PERSONEL TECHNICZNY WYKONUJĄCY PROCEDURY RADIOLOGICZNE:
Zaproszenie /informacje
Formularz zgłoszeniowy/wniosek (pdf)
Zgłoszenie online (zalecana forma zgłoszenia)
Oświadczenie (treść klauzuli) uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  
Szkolenie zakończone jest płatnym egzaminem (opłata w całości przeznaczona jest na koszty związane z komisją egzaminacyjną zgodnie z zapisem Rozporządzenia MZ z dnia 18 lutego 2011r. rozdział 2, § 13, punkt 1 tj. 140 zł)
Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji ze szkolenia z przyczyn od niego niezależnych oraz do zmiany miejsca szkolenia (po przekazaniu informacji uczestnikom z potwierdzonym udziałem). Ilość miejsc ograniczona. Potwierdzenie udziału dokonuje Organizator.
 
Brak wpłaty w terminie podanym w zaproszeniu uznaje się jako rezygnację ze szkolenia.