Szkolenie „Inspektor Ochrony Radiologicznej typu R lub S” 29-31 styczeń 2020r.

W dniach 29-31 stycznia 2020r. firma Qualymed zaprasza na szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia:
 
„Inspektora Ochrony Radiologicznej typu R lub S”

 

Miejsce szkolenia: Hotel Villa Riviera*** Rzeszów, Al. Sikorskiego 118
 
Program szkolenia zgodny z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 1534).
 SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SZKOLENIA DO POBRANIA W PONIŻSZYCH LINKACH:

 

Zaproszenie /informacje „Inspektor Ochrony Radiologicznej typu R”
Zaproszenie /informacje „Inspektor Ochrony Radiologicznej typu S”
Formularz zgłoszeniowy (pdf)
Formularz online (zalecana forma zgłoszenia)
Oświadczenie (treść klauzuli) uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wzór oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Szkolenie zakończone jest płatnym egzaminem. Opłata jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1534) i wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. (koszt opłaty egzaminacyjnej wynosi 550 zł).

 

Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji ze szkolenia z przyczyn od niego niezależnych oraz do zmiany miejsca szkolenia (po przekazaniu informacji uczestnikom z potwierdzonym udziałem). Ilość miejsc ograniczona. Potwierdzenie udziału dokonuje Organizator.
 
Brak wpłaty w terminie podanym w zaproszeniu uznaje się jako rezygnację ze szkolenia.