Szkolenie „Inspektora Ochrony Radiologicznej”

W dniach 23-25 listopada 2022r. Firma Qualymed zaprasza na szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia:

„Inspektora Ochrony Radiologicznej”

 

Miejsce szkolenia: Hotel Villa Riviera*** Rzeszów, Al. Sikorskiego 118

W załączeniu (do pobrania) „Informacje dotyczące szkolenia oraz egzaminu”.

BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z CZTERO STRONICOWYM DOKUMENTEM W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEBIEGU EGZAMINU I WARUNKAMI UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ.

 

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia (online)
Przesłanie formularza zgłoszeniowego potwierdza zapoznanie i akceptację warunków podanych przez Organizatora, w tym upoważnienie do wystawienia faktur VAT bez podpisu nabywcy, a także oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
„Polityka Prywatności” oraz Regulamin Szkoleń do pobrania na stronie www.qualymed.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji ze szkolenia z przyczyn od niego niezależnych oraz do zmiany terminu egzaminu, po przekazaniu informacji uczestnikom z potwierdzonym udziałem.
Osobom, które zrezygnują ze szkolenia zwracamy 90% opłaty, ale tylko dla rezygnacji zgłoszonych do 22 listopada do godziny 10:00. W przypadku późniejszej rezygnacji zwrot środków nie będzie możliwy.