Szkolenie z zakresu „OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA”

Firma Qualymed zaprasza na szkolenie i egzamin z zakresu „OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA”

Szkolenie odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020r. Dz. U. z 2020r. poz. 390 z późn. zm. poz. 2044 na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941 z późn. zm.)

Dla specjalności:

LR – lekarze radiolodzy;

LRZ – lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej lub nadzorujący wykonywanie takich procedur;

LST – lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujący wykonywanie takich procedur,

FT – fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz  inny personel medyczny wykonujący procedury radiologiczne:FT-1 rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej,

 

Zakończeniem szkolenia będzie egzamin, który odbędzie się 25 listopada br. (przebieg egzaminu będzie miał formę stacjonarną)

Miejsce: Hotel Villa Riviera*** Rzeszów, Al. Sikorskiego 118.

W załączeniu (do pobrania) „Informacje dotyczące szkolenia oraz egzaminu”.
Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia (online)
Przesłanie formularza zgłoszeniowego potwierdza zapoznanie i akceptację warunków podanych przez Organizatora, w tym upoważnienie do wystawienia faktur VAT bez podpisu nabywcy, a także oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
„Polityka Prywatności” oraz Regulamin Szkoleń do pobrania na stronie www.qualymed.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji ze szkolenia z przyczyn od niego niezależnych oraz do zmiany terminu egzaminu, po przekazaniu informacji uczestnikom z potwierdzonym udziałem.
Osobom, które zrezygnują ze szkolenia zwracamy 90% opłaty, ale tylko dla rezygnacji zgłoszonych do 18 listopada do godziny 12:00. W przypadku późniejszej rezygnacji zwrot środków nie będzie możliwy.