Szkolenie „Inspektora Ochrony Radiologicznej”

W dniach 23-25 listopada 2022r. Firma Qualymed zaprasza na szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia: „Inspektora Ochrony Radiologicznej”   Miejsce szkolenia: Hotel Villa Riviera*** Rzeszów, Al. Sikorskiego 118 W załączeniu (do pobrania) „Informacje dotyczące szkolenia oraz egzaminu”. BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z CZTERO STRONICOWYM DOKUMENTEM W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEBIEGU EGZAMINU I WARUNKAMI UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ.   Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia (online) Przesłanie formularza zgłoszeniowego potwierdza zapoznanie i akceptację warunków podanych przez Organizatora, w tym upoważnienie do wystawienia faktur VAT bez podpisu nabywcy, a także oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. „Polityka Prywatności” oraz Regulamin Szkoleń do pobrania na stronie www.qualymed.pl. Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji ze szkolenia z przyczyn od niego niezależnych oraz do zmiany terminu egzaminu,...

Czytaj więcej ›

Szkolenie z zakresu „OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA”

Firma Qualymed zaprasza na szkolenie i egzamin z zakresu "OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA" Szkolenie odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020r. Dz. U. z 2020r. poz. 390 z późn. zm. poz. 2044 na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941 z późn. zm.) Dla specjalności: LR – lekarze radiolodzy; LRZ – lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej lub nadzorujący wykonywanie takich procedur; LST – lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujący wykonywanie takich procedur, FT – fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz  inny personel medyczny wykonujący procedury radiologiczne:FT-1 rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej,   Zakończeniem szkolenia będzie egzamin, który odbędzie się 25 listopada br. (przebieg egzaminu będzie miał...

Czytaj więcej ›

V Konferencja z zakresu detekcji promieniowania jonizującego oraz kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, radioterapii i medycynie nuklearnej

  V Konferencja z zakresu detekcji promieniowania jonizującego oraz kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, radioterapii i medycynie nuklearnej   organizowana pod patronatem i przy współudziale: Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej oraz czasopisma „Inżynier i Fizyk Medyczny”   miejsce konferencji: Dwór Ostoia, Klimkówka k/Rymanowa 05 ÷ 09 września 2022 roku   Szczegóły do pobrania „Program”   Materiały konferencyjne  

Czytaj więcej ›

Szkolenie „OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA” kwiecień 2022

Firma Qualymed zaprasza na szkolenie i egzamin z zakresu "OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA"   Szkolenie odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020r. Dz. U. z 2020r. poz. 390 z późn. zm. poz. 2044 na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941) Dla specjalności: LR – lekarze radiolodzy; LRZ – lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej lub nadzorujący wykonywanie takich procedur; LST – lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujący wykonywanie takich procedur, FT – fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz  inny personel medyczny wykonujący procedury radiologiczne:FT-1 rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej,   Zakończeniem szkolenia będzie egzamin, który odbędzie się 8 kwietnia 2022r. (przebieg egzaminu...

Czytaj więcej ›

Szkolenie „OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA” październik 2021

Firma Qualymed zaprasza na szkolenie i egzamin z zakresu "OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA" Szkolenie odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020r.-Dz. U. z 2020r. poz. 390 z późn. zm. poz. 2044 na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623) Dla specjalności: LR – lekarze radiolodzy; LRZ – lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej lub nadzorujący wykonywanie takich procedur; LST – lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujący wykonywanie takich procedur, FT – fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel medyczny wykonujący procedury radiologiczne:FT-1 rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej, Zakończeniem szkolenia będzie egzamin, który odbędzie się 22 października br. (przebieg egzaminu będzie miał formę...

Czytaj więcej ›

Szkolenie „Ochrona Radiologiczna Pacjenta” maj 2021

Firma Qualymed zaprasza na szkolenie i egzamin z zakresu "OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA"   Szkolenie odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020r.-Dz. U. z 2020r. poz. 390 z późn. zm. poz. 2044 na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623)   Dla specjalności: LR – lekarze radiolodzy; LRZ – lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej lub nadzorujący wykonywanie takich procedur; LST – lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujący wykonywanie takich procedur, FT – fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz  inny personel medyczny wykonujący procedury radiologiczne:FT-1 rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej,   Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie online w maju. Zakończeniem szkolenia będzie egzamin,...

Czytaj więcej ›

Szkolenie „Inspektor Ochrony Radiologicznej typu R lub S” 7 – 9 październik 2020r.

W dniach 7-9.10.2020r. firma Qualymed zaprasza na szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia: „Inspektora Ochrony Radiologicznej typu R lub S”   Miejsce szkolenia: Hotel Villa Riviera*** Rzeszów, Al. Sikorskiego 118   Program szkolenia zgodny z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 1534). Zaproszenie /informacje Brak wolnych miejsc. Oświadczenie (treść klauzuli) uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Telefon kontaktowy w sprawie szkolenia: 789 282 822 Prosimy o posiadanie w czasie trwania szkolenia i egzaminu dokumentu tożsamości umożliwiającego weryfikację danych.   Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji ze szkolenia z przyczyn od niego niezależnych oraz...

Czytaj więcej ›

Szkolenie „Ochrona Radiologiczna Pacjenta” 9 październik 2020r.

W dniu 9 października 2020r. Firma Qualymed organizuje kurs i egzamin po zakończeniu szkolenia: "OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA" dla specjalności: lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujący wykonywanie takich procedur LST; lekarze radiolodzy (LR); lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej lub nadzorujący wykonywanie takich procedur (LRZ); lekarze wykonujący inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego lub nadzorujący wykonywanie takich procedur (LIX); fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel medyczny wykonujący procedury radiologiczne z zakresu rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej (FT-1). Zgodnie z art. 33n. Ustawy Prawo Atomowe istnieje obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji przez osoby wykonujące badania, zbiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego: „Osoba wykonująca badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoba nadzorująca ich...

Czytaj więcej ›

Szkolenie „Ochrona Radiologiczna Pacjenta” 31 styczeń 2020r.

W dniu 31 stycznia 2020r. firma Qualymed organizuje kurs i egzamin po zakończeniu szkolenia: „OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA” dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury z zakresu ochrony radiologicznej oraz  personelu obsługującego aparaty do densytometrii kości LST dla lekarzy radiologów LR; lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej LRZ; fizyków medycznych, techników elektroradiologii oraz innego personelu technicznego wykonującego procedury radiologiczne FT; Miejsce szkolenia:   Hotel Villa Riviera*** Rzeszów, Al. Sikorskiego 118   SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SZKOLENIA DO POBRANIA W PONIŻSZYCH LINKACH: STOMATOLOGIA: Zaproszenie /informacje Formularz zgłoszeniowy/wniosek (pdf) Zgłoszenie online (zalecana forma zgłoszenia) Oświadczenie (treść klauzuli) uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.   LEKARZE RADIOLODZY;  LEKARZE WYKONUJĄCY  PROCEDURY Z ZAKRESU RADIOLOGII ZABIEGOWEJ;  FIZYCY MEDYCZNI, TECHNICY ELEKTRORADIOLOGII; INNY PERSONEL TECHNICZNY WYKONUJĄCY PROCEDURY RADIOLOGICZNE: Zaproszenie...

Czytaj więcej ›

Szkolenie „Inspektor Ochrony Radiologicznej typu R lub S” 29-31 styczeń 2020r.

W dniach 29-31 stycznia 2020r. firma Qualymed zaprasza na szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia:   „Inspektora Ochrony Radiologicznej typu R lub S”   Miejsce szkolenia: Hotel Villa Riviera*** Rzeszów, Al. Sikorskiego 118   Program szkolenia zgodny z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 1534).  SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SZKOLENIA DO POBRANIA W PONIŻSZYCH LINKACH:   Zaproszenie /informacje „Inspektor Ochrony Radiologicznej typu R” Zaproszenie /informacje „Inspektor Ochrony Radiologicznej typu S” Formularz zgłoszeniowy (pdf) Formularz online (zalecana forma zgłoszenia) Oświadczenie (treść klauzuli) uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do...

Czytaj więcej ›