Szkolenie „Inspektora Ochrony Radiologicznej”

W dniach 27-29 września 2023r. Firma Qualymed zaprasza na szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia:

„Inspektora Ochrony Radiologicznej Typu R Lub S”

 

Miejsce szkolenia: Hotel Villa Riviera*** Rzeszów, Al. Sikorskiego 118

W załączeniu (do pobrania) „Informacje dotyczące szkolenia oraz egzaminu”.

BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTEM (3 STRONY) W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEBIEGU EGZAMINU I WARUNKAMI UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ.

 

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia (online)
Przesłanie niniejszego formularza poprzez zatwierdzenie „prześlij” potwierdza dokonanie zgłoszenia z obowiązkiem zapłaty oraz potwierdza zapoznanie i akceptację warunków podanych przez Organizatora, w tym upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu nabywcy, a także oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
„Polityka Prywatności” oraz Regulamin Szkoleń do pobrania na stronie www.qualymed.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji ze szkolenia z przyczyn od niego niezależnych oraz do zmiany terminu egzaminu, po przekazaniu informacji uczestnikom z potwierdzonym udziałem.
Osobom, które zrezygnują ze szkolenia zwracamy 90% opłaty, ale tylko dla rezygnacji zgłoszonych do 25 września do godziny 10:00. W przypadku późniejszej rezygnacji zwrot środków nie będzie możliwy.