Szkolenie „Ochrona Radiologiczna Pacjenta” 21 – 23 marca 2018r.

W dniach 21 – 23 marca 2018r. firma Qualymed zaprasza na szkolenie z zakresu: "OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA" dla lekarzy radiologów LR; lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej LRZ; fizyków medycznych, techników elektroradiologii oraz innego personelu technicznego wykonującego procedury radiologiczne FT; FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ORAZ SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SZKOLENIA (koszt, miejsce, itp.) DO POBRANIA W PONIŻSZYCH LINKACH: Zaproszenie Formularz zgłoszeniowy UWAGA! WYMAGANE DOKUMENTY DO UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ORAZ PRZYSTAPIENIA DO EGZAMINU: Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (wniosek o przystąpienie do egzaminu oraz Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych) Kserokopia dowodu osobistego (lub inny dokument potwierdzający tożsamość) Potwierdzenie dokonania wpłaty Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji ze szkolenia z przyczyn od niego niezależnych oraz do zmiany miejsca szkolenia (po przekazaniu informacji uczestnikom...

Czytaj więcej ›

Szkolenie „Ochrona Radiologiczna Pacjenta” 23 marca 2018 Stomatologia

W dniu 23 marca 2018r. firma Qualymed zaprasza na szkolenie z zakresu "OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA" dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury z zakresu ochrony radiologicznej oraz personelu obsługującego aparaty do densytometrii kości LST Miejsce szkolenia: Rzeszów FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ORAZ SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SZKOLENIA (koszt, miejsce, itp.) DO POBRANIA W PONIŻSZYCH LINKACH: STOMATOLOGIA: Zaproszenie Formularz zgłoszeniowy UWAGA! WYMAGANE DOKUMENTY DO UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ORAZ PRZYSTAPIENIA DO EGZAMINU: Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (wniosek o przystąpienie do egzaminu oraz Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych) Kserokopia dowodu osobistego (lub inny dokument potwierdzający tożsamość) Potwierdzenie dokonania wpłaty Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji ze szkolenia z przyczyn od niego niezależnych oraz do zmiany miejsca szkolenia (po przekazaniu informacji uczestnikom z potwierdzonym udziałem). Ilość...

Czytaj więcej ›

Szkolenie „Ochrona Radiologiczna Pacjenta”

W dniach 25 – 27 października 2017r. firma Qualymed zaprasza na szkolenie z zakresu: „OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA” szkolenie jest organizowane dla: - lekarzy radiologów LR; - lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej LRZ; - fizyków medycznych, techników elektroradiologii; - innego personelu technicznego wykonującego procedury radiologiczne FT. W dniu 27 października 2017r. firma Qualymed zaprasza na szkolenie z zakresu: „OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA” dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury z zakresu ochrony radiologicznej oraz personelu obsługującego aparaty do densytometrii kości LST.  

Czytaj więcej ›

III Konferencja – Klimkówka

Firma Qualymed wraz z WSSE w Rzeszowie miały przyjemność gościć Państwa na "III Konferencji z zakresu detekcji promieniowania jonizującego oraz kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, radioterapii i medycynie nuklearnej" organizowanej pod patronatem i przy współudziale: Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia oraz Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej miejsce konferencji: Dwór Ostoia, Klimkówka k/Rymanowa 18 ÷ 22 września 2017 roku Materiały konferencyjne (dostęp tylko dla posiadaczy hasła): część 1  i  część 2. Tematyka Konferencji skierowana jest głównie do pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Fizyków Medycznych, Inżynierów Klinicznych, Techników Elektroradiologii oraz Laboratoriów Badawczych i innych grup zawodowych zajmujących się zagadnieniami związanymi z promieniowaniem jonizującym. W ramach III Konferencji poruszone zostały m.in. następujące zagadnienia: 1. Ustawodawstwo krajowe i europejskie. 2. System wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych...

Czytaj więcej ›