Firma Qualymed posiada dziesięcioletnie doświadczenie z zakresu Systemów Zarządzania Jakością.
Zapewniamy rzetelne i profesjonalne wykonanie wszystkch usług z jednoczesnym zachowaniem rozsądnych cen.

W zakres działalności Firmy wchodzi:

AB 1297
Działalność Laboratoryjna (akredytacja PCA nr AB 1297 - zakres) obejmuje:
  • Wykonywanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych (ocena technicznych parametrów urządzeń radiologicznych stosowanych w rentgenodiagnostyce, fluoroskopii, angiografii, mammografii, stomatologii i tomografii komputerowej),
  • Wykonywanie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego dla potrzeb ochrony środowiska pracy i środowiska ogólnego.


    Ponadto:

Copyright © QualyMed 2011