O Nas

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych

QualyMed Sp. z o.o. jest jedną z najdłużej działających jednostek w branży kontroli jakości urządzeń rentgenowskich w Polsce. Nasza przygoda z testami kontroli jakości rozpoczęła się w roku 2000. QualyMed powstał w roku 2005 i od tego czasu ciągle się rozwija prowadząc dwa rodzaje działalności zgodnie z wewnętrznym systemem zarządzania: laboratoryjną (Laboratorium) i usługową (Firma).
Laboratorium QualyMed wykonuje badania z zakresu testów specjalistycznych oraz akceptacyjnych/odbiorczych urządzeń radiologicznych i pomocniczych, spełniając w całości wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.
Naszym celem jest:
– spełnianie oczekiwań Klienta na każdym etapie współpracy,
– prawidłowe działanie zapewniające prawidłowe, bezpieczne i użyteczne (diagnostyczne) stosowanie promieniowania rentgenowskiego w celach medycznych,
– zdobywanie doświadczenia – wykonując testy dla tysięcy urządzeń,
– poszerzanie wiedzy – uczestnicząc i organizując szkolenia i konferencję,
– zdobywanie i utrzymanie zaufania jednostek stosujących urządzenia radiologiczne i pomocnicze.

Zgodnie z naszą Polityką Jakości zapewniamy:
– doskonalenie akredytowanych metodyk badawczych w celu dostarczania rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań oraz spełnienie wymagań ustawowych, przepisów prawa oraz wymagań PCA,
– podnoszenie kwalifikacji personelu,
– doskonalenie i wdrażanie metod badawczych wysokiej jakości zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej dotyczących kontroli jakości urządzeń radiologicznych i pomocniczych wykorzystywanych w celach medycznych,
– systematyczne nadzorowanie i doskonalenie systemu zarządzania poprzez realizowanie auditów wewnętrznych oraz potwierdzenie ważności wyników,
– uczestnictwo i organizację porównań międzylaboratoryjnych,
– dobór wyposażenia pomiarowego odpowiedniego do prowadzonej działalności i rosnących potrzeb wynikających z rozwoju dziedzin wykorzystujących promieniowanie jonizujące,
– kontynuowanie działalności polegającej na organizacji szkoleń/konferencji oraz prowadzeniu odczytów i wykładów, a także publikowaniu własnych wystąpień,
– uczestnictwo w pracach organizacji zajmujących się zagadnieniami fizyki medycznej, inżynierii klinicznej, itp.